close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100
Πληροφορίες
Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην Εταιρεία ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και όλο το υλικό που εκτυπώνεται ή μπορεί να αποθηκευθεί στον υπολογιστή σας από την ηλεκτρονική σελίδα είναι αυστηρά για προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.

Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές και καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή τη μετάδοση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, διακοπές σύνδεσης ή άλλους λόγους.

Η Εταιρεία μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες  μεταβολές στους όρους και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν της επίσκεψης στο Δικτυακό μας τόπο.

H Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή.

Ο χρήστης / επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε  πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Τράπεζα EUROBANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια.  Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει.  Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.
Τα στοιχεία της κάρτας σας μεταφέρονται σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας
EUROBANK που ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit.  Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit.  Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://.   Ο υπολογιστής σας μέσω κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημά του στον server της Τράπεζας.  Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στη σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας.  Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

 

Προσωπικά δεδομένα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), η οποία υπεραμύνεται των αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό της τόπο δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο πελατών και να παρέχει στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές της χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του  διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και εσφαλμένες τιμές στη βάση δεδομένων.

Σε περίπτωση που η τιμή ή άλλα στοιχεία σχετικά με ένα προϊόν εμφανίζονται εσφαλμένα στην ιστοσελίδα μας, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στη βάση δεδομένων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την εσφαλμένη παρουσίαση του προϊόντος.

 

 Πολιτική επιστροφών

Επιστροφή της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

α) μετά από παραλαβή διαφορετικού κωδικού προϊόντος από αυτόν της υποβληθείσας παραγγελίας από λάθος μας 

β) μετά από την παραλαβή ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος

Εφ\' όσον συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή της, μετά από ηλεκτρονική ενημέρωσή (e-mail) μας .

Η παραλαβή της επιστροφής θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν εκτός των ανωτέρω, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

α) το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλές πακέτο μαζί με αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής

β) με την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα σας υποδείξουμε , καθώς σε περίπτωση απώλειας του δέματος δεν είναι δυνατή η προβλεπόμενη πίστωση

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης των βιβλίων

Η Εταιρεία Μαλλιάρης-Παιδεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2557/1997.

Σε σχέση με τα βιβλία που δεν έχουν συμπληρώσει διετία κυκλοφορίας από την τελευταία έκδοσή τους, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν εφόσον δεν έχει γίνει ανατίμηση από τον εκδότη, για την οποία δεν έχει ενημερωθεί η Εταιρεία μας.

Σε σχέση με τα βιβλία, για τα οποία, με βάση τα στοιχεία μας, προκύπτει ότι έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν υπό τον όρο ότι δεν έχει λάβει χώρα επανέκδοση ή ανατύπωσή τους, εντός της τελευταίας διετίας, για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί η Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της παραγγελίας ενός βιβλίου, διαπιστώσουμε ότι έχει λάβει χώρα αλλαγή της τιμής διάθεσής του από τον εκδότη ή τυχόν επανέκδοση ή ανατύπωσή του εντός της τελευταίας διετίας, η Εταιρεία Μαλλιάρης-Παιδεία υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2557/97, να ανακαθορίσει την τιμή διάθεσής του. Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, το αρμόδιο τμήμα θα ενημερώσει τον πελάτη για τη νέα κατά το νόμο υποχρεωτική ελάχιστη τιμή, προκειμένου ο τελευταίος να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την παραγγελία του.

Τα πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-Παιδεία παρακαλούν τους εκδότες να παρακολουθούν τα στοιχεία των τίτλων τους, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, και να ενημερώνουν άμεσα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N. 2557/97, για κάθε επανέκδοση ή μεταβολή στην τιμή διάθεσης των βιβλίων τους.