close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΗΤΟΙ ΣΚΙΠΙΤΑΡ
8,32 € 7,49 €
κερδίστε 0,83 €
Εξαντλημένο

Κωδικός είδους :
006.6072
Βάρος :
0.187 kg
Εκδότης :
Διαστάσεις :
21χ14
Εξώφυλλο :
Μαλακό
Σελίδες :
110
ISBN :
960-258-070-4
Ετος κυκλοφορίας :
2000

Περιγραφή

Ο δάσκαλος Νικόλαος Νικοκλής (γεν. Κοζάνη 1818), κάνει επισκόπηση των αρχαίων και νεώτερων θεωριών και καταθέτει τη δική του άποψη για την καταγωγή των Αλβανών. Με την πραγματεία αυτή ο Νικοκλής αναγορεύτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας στη βασιλική Ακαδημία του Gοttingen της Γερμανίας. Ο Έλληνας συγγραφέας μελετά τους αρχαίους (Στράβωνα, Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη) και νέους συγγραφείς (Leibnitius 1768, Pouqueville 1820, Xylander 1835, Hahn 1854), απορρίπτει την έως τότε αντίληψη περί αυτοχθονίας των Αλβανών, δηλαδή ως απογόνων των Πελασγών ή των Ιλλυριών, και τούς θεωρεί συγγενείς των αρχαίων Σκυθών και Αλανών. Τα συμπεράσματα του Δυτικομακεδόνα δασκάλου βασίζονται σε επιτόπια έρευνα της αλβανικής γλώσσας κατά τη θητεία του στα σχολεία της Κορυτσάς (επί πενταετία) και του Μεγαρόβου της Μακεδονίας (επί τετρατετία). Η πραγματεία του εντάσσεται στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τον εθνικό προσανατολισμό (και προσεταιρισμό) ενός αδιαμόρφωτου (τότε) ιδεολογικά λαού.


Περιέχονται οι ενότητες:

Μέρος πρώτον. Μικρά των νεωτέρων γνωμών έκθεσις περί της γλώττης και καταγωγής των Αλβανών.
- Λεϊβνίτιος
- Θούνμαννος
- Ξύλανδρος
- 'Ανας
- Έκθεσις των 'Ανα γνώμης
- Θέσεις του 'Ανα
- Το άτοπον καθόλου των 'Ανα θέσεων

Μέρος δεύτερον. Αντίρρησις εις τας 'Ανα θέσεις.
- Προαναμνήσεις
- Αι πρώται του 'Ανα θέσεις ουκ αληθείς
- Ου φησι Στράββων τους Μακεδόνας είναι βαρβάρους
- Ακριβέστερα περί τούτου Στράβωνος χωρία
- Εκ της των Αλβανών, Ηπειρωτών και Μακεδόνων γλώττης αδύνατον δοκεί τα έθνη ταύτα ομόφυλα είναι

Μέρος τρίτον. Αντίρρησις εις το του 'Ανα συμπέρασμα.
- Προαναμνήσεις
- Η Ηροδότου περί Πελασγών μαρτυρία απίθανος
- Θουκυδίδης ουδαμού το Πελασγικόν έθνος βάρβαρον ονομάζει
- Η του βαρβάρου προσηγορία και πάλαι, οίμαι, την αυτήν έσχεν οίαν και νυν έννοιαν
- Τα περί Πελασγών του 'Ανα παράλληλα ουδέν υγιές εμφαίνει
- Όμοια γεωγραφικά του 'Ανα παράλληλα

Μέρος τέταρτον. Εκ πολλών σωζομένων αρχαίων τε και νέων σημείων φαίνονται οι Αλβανοί ουκ αυτόχθονες όντες.
- Προ

Φωτομηχανική ανατύπωση: Εν Γοττίγγη, 1855.
Συγγραφέας

Νικοκλής, Νικόλαος Γεωργίου