close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
11,00 €
Συνήθως αποστέλλεται εντός 7 εργάσιμων ημερών (προϋπόθεση στοκ προμηθευτή)

Κωδικός είδους :
019.9611
Βάρος :
0.224 kg
Συγγραφέας :
Εκδότης :
Διαστάσεις :
12x17
Εξώφυλλο :
Μαλακό
Σελίδες :
252
Barcode :
9789605688783
ISBN :
978-960-568-878-3
Ετος κυκλοφορίας :
2018

Περιγραφή

Η ανά χείρας νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV- Πνευματική Ιδιοκτησία», μέσα σε ένα χρόνο από την προηγούμενη, προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης τόσο του βασικού Ν. 2121/1993 όσο και του Ν. 4481/2017. Με τον πρόσφατο Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α-100/ 20-7-2017): α) εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕΕΕ L 84/72 - 20.3.2014)? β) εισάγονται νέες διατάξεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης/συλλογικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και γ) τροποποιείται σημαντικός αριθμός διατάξεων του 2121/1993.

Με την ευκαιρία της νέας έκδοσης, τέλος, προστέθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις. Η πρώτη αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) και η δεύτερη, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η ΕΔΠΠΙ. Κατά τα λοιπά διατηρήθηκε η μορφή της προηγούμενης έκδοσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνεται ο βασικός Ν. 2121/1993, για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, όπως ισχύει σήμερα μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο νέος Ν. 4481/2017, των άρθρων 55 έως 80, που δεν αφορούν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά αναφέρονται σε «άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Ακολουθεί η παράθεση ορισμένων Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων νομοθετημάτων που παρουσιάζουν -κατά την κρίση της έχουσας την επιμέλεια του παρόντος- ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται ορισμένες γενικές διατάξεις από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν και το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ενώ από το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες αναφέρονται -για λόγους οικονομίας- μόνον με βάση τα στοιχεία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των Οδηγιών, εξάλλου, έχει ενσωματωθεί στο βασικό Ν. 2121/1993 με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, πλην της τελευταίας Οδηγίας 2014/26/ΕΕ που μεταφέρθηκε στο δίκαιό μας με το Ν. 4481/2017. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των Οδηγιών για κάθε ενδιαφερόμενο είναι δυνατή, επίσης, και μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu. Στο τρίτο μέ­ρος, τέλος, αναφέρονται οι βασικότερες Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες που έχει κυρώσει η Ελλάδα, με αναφορά του αριθμού και της χρονολογίας του νόμου επικύρωσης και του αριθμού ΦΕΚ που
έχουν δημοσιευτεί.

Στόχος του ανά χείρας τεύχους είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο μελέτης και έρευνας, για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών αλλά για τον νομικό της πράξης, στο πλαίσιο της κοινής αρχής που διέπει όλη τη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», να παράσχει στο νομικό μια εύχρηστη, προσιτή και ενημερωμένη συλλογή νομοθετημάτων.