close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100

ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ, 39 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
37,82 €
Συνήθως αποστέλλεται εντός 7 εργάσιμων ημερών (προϋπόθεση στοκ προμηθευτή)

Κωδικός είδους :
012.5810
Εκδότης :
Διαστάσεις :
21χ14
Εξώφυλλο :
Σκληρό
Σελίδες :
2108
Barcode :
9789604459810
ISBN :
978-960-445-981-0
Ετος κυκλοφορίας :
2013

Περιγραφή

Ο νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασών διατάξεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ κάθε νομοθέτημα περιέχει αυτοτελές εύχρηστο λημματικό ευρετήριο.
Περιλαμβάνονται: Σύνταγμα της Ελλάδας - Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΑΚ - ΕισΝΑΚ - Καν. Ρώμη Ι - Καν. Ρώμη ΙΙ - ΚΠολΔ - ΕισΝΚΠολΔ - Καν. 44/2001 - Καν. 2201/2003 - ΠΚ - ΚΠοινΔ - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - ΚΔιοικΔικ - Ακυρωτικές διαφορές - Διοικητικές διαφορές ουσίας - ΚΔιοικΔιαδ - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - ΚΕΔΕ -Υπαλληλικός Κώδικας - Κτηματογράφηση - Εθνικό Κτηματολόγιο - Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων - Προστασία των καταναλωτών - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εμπορικές μισθώσεις - ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - Αφανής εταιρεία - Γ.Ε.ΜΗ. - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών - Πτωχευτικός Κώδικας