close
loading...
close
loading...
close
loading...
Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Βιβλιοπροτάσεις
Bazaar Βιβλίου
Νέες Κυκλοφορίες
Best Sellers
Top 100

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
19,08 € 17,17 €
κερδίστε 1,91 €
Ελάχιστο απόθεμα - συνήθως αποστέλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών

Κωδικός είδους :
005.4993
Βάρος :
0.486 kg
Συγγραφέας :
Εκδότης :
Διαστάσεις :
17x24
Εξώφυλλο :
Μαλακό
Σελίδες :
280
Barcode :
9789603823513
ISBN :
978-960-382-351-3
Ετος κυκλοφορίας :
2018

Περιγραφή

Η α­πολ­λώ­νια μα­ντι­κή, το κρυ­πτι­κό «Έ­ψι­λον» των Δελ­φών, ο εκ­στα­σια­σμός της διο­νυ­σια­κής α­κο­λου­θί­ας και τα όρ­για των μαι­νά­δων, η πο­ρεί­α στην Ιε­ρά Ο­δό προς την Ε­λευ­σί­να και η βιω­μα­τι­κή ε­μπει­ρί­α των υ­περ­φυών μυ­στη­ρί­ων της, ό­πως άλ­λω­στε και η μέ­θε­ξη στα δρώ­με­να των Κα­βει­ρί­ων, ι­χνη­λα­τούν την μυ­στι­κή ο­δό των Ελ­λή­νων και σημα­το­δο­τούν τις ιε­ρο­τε­λε­στί­ες του πε­ρά­σμα­τός τους στο ε­πέ­κει­να, σε α­να­ζήτη­ση και α­νεύ­ρε­ση του θεί­ου. Εί­ναι οι δρό­μοι της θέ­ω­σης που α­πο­κά­λυ­ψε το αρχαί­ο ελ­λη­νι­κό πνεύ­μα πριν α­πό την έ­λευ­ση της χρι­στια­νι­κής ορ­θο­δο­ξί­ας. Η γνω­ρι­μί­α μας με αυ­τούς, μέ­σα α­πό την δύ­να­μη του λό­γου και την διεισ­δυ­τι­κή μα­τιά της ει­κό­νας, δεν εί­ναι α­πλά έ­να ο­φει­λό­με­νο ι­στο­ρι­κό «πρέ­πει», αλ­λά η κα­τα­λυ­τι­κή σή­ραγ­γα που μας ο­δη­γεί στον έν­θε­ο ε­αυ­τό μας και στην ιε­ρή συνεύ­ρε­ση με το θεί­ο.